29 marca, na hali widowisko-sportowej w Nidzicy odbyła się impreza sportowa w ramach projektu ERASMUS+ FITS podsumowująca działania projektowe FITS Erasmus+ 2017-2019 - Facilitating Inclusion Through Sports.

W wydarzeniu udział wzięli m. in.: Poseł na Sejm RP Paweł Papke, wicestarosta Paweł Przybyłek, kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Jolanta Tymińska, dyrektor ZSO w Nidzicy Bogdan Malinowski, nauczyciele, uczniowie oraz osoby bezpośrednio zaangażowane w projekt.