17 maja 2019 roku w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy odbyło się spotkanie uczniów klas technikum ze spadochroniarzami, którzy służyli w 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno - Desantowej. Celem spotkania było przybliżenie uczniom służby w wojsku, zapoznanie ich ze sprzętem używanym przez spadochroniarzy dawniej i obecnie oraz pokazanie możliwości rozwoju kariery zawodowej żołnierza. Spotkanie było też początkiem szerszych działań ZSZiO w Nidzicy, które mają na celu utworzenie od 1 września 2019r, jedynej w Powiecie Nidzickim, klasy liceum ogólnokształcącego o profilu wojskowym (dla absolwentów szkoły podstawowej).

Dziękujemy serdecznie komandosom Ryszardowi Wiśniewskiemu, Wojciechowi Brodzickiemu, Bogdanowi Miturze i Romanowi Groneckiemu za przyjęcie zaproszenia i za ciekawe spotkanie. Wszystko oczywiście nie udałoby się bez komandosa Andrzeja Purzyckiego absolwenta naszej szkoły