REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
DO 15 SIERPNIA 2019

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAGARZEWIE PROWADZI REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ

PONADGIMNAZJALNYCH I PONADPODSTAWOWYCH

4 – letnie technikum
- technik żywienia i usług gastronomicznych
- technik agrobiznesu

3- letnia szkoła branżowa I stopnia 
- rolnik
- kelner

Typ szkoły dla absolwentów
klasy ósmej Zawód

5- letnie technikum:
- technik żywienia i usług gastronomicznych
- technik agrobiznesu

3- letnia szkoła branżowa I stopnia
- rolnik
- kelner