Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty ogłosił nabór kandydatów na doradców metodycznych.

Więcej informacji można znaleźć pod linkiem:

http://www.ko.olsztyn.pl/2019/07/15/ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-stanowisko-nauczyciela-doradcy-metodycznego-dla-nauczycieli-szkol-i-placowek-oswiatowych-znajdujacych-sie-na-terenie-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego/