Przy głównym wejściu do budynku szkoły został założony „Mini  ogród zmysłów” . Prace w ogródku uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami rozpoczęli od przygotowania wytyczonego terenu (posprzątania, usunięcia niepotrzebnych roślin, wyrównania i wstępnego przekopania ziemi).  Wstępną koncepcję zagospodarowania ogrodu wykonali uczniowie poprzez ogłoszony konkurs  wewnątrzszkolny „Mój wymarzony ogród”. Przy współpracy

z Centrum Ogrodniczym „Orzechowski”, wspólnie opracowaliśmy projekt  rozmieszczenia roślin. Kupiliśmy  ziemię ogrodniczą na której zasadziliśmy kwiaty, krzewy i drzewa ozdobne, a także zioła i inne rośliny otrzymane od rodziców. Wspólnie z uczniami Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wykonaliśmy ścieżkę sensoryczną dla najmłodszych wychowanków naszej placówki. Oprócz stref tematycznych znajduje się miejsce na kącik wypoczynkowy z ławkami do siedzenia, wykonanymi i pomalowanymi przez naszych uczniów.