Z przyjemnością możemy ogłosić, że nasza Szkoła uzyskała dofinansowanie programu Erasmus+ Edukacja Szkolna – Partnerstwa Szkół, w ramach 2 projektów angielskojęzycznych które będą realizowane w latach 2019-2021:

  • Projekt „Full STEAM Ahead”, którego ZSO jest koordynatorem, promował będzie rozwijanie umiejętności i zainteresowań młodzieży (szczególnie dziewcząt) w zakresie przedmiotów ścisłych, informatyki (kodowania), technologii i sztuk pięknych. W projekcie tym naszymi krajami partnerskimi są Estonia, Finlandia, Grecja, Hiszpania i Słowacja.
  • Projekt „Travelling Raises an Inclusive Partnership”, koordynowany przez szkołę partnerską ze Słowacji, promować będzie włączenie społeczne i europejskie dziedzictwo kulturowe poprzez elementy turystyki, a brać w nim również udział będą Hiszpania, Turcja, Litwa i Włochy.

Łączna wartość obu projektów to ponad 330 tys. euro.

Koordynatorami i autorami wniosków są Pani Agata Dutkowska i Pani Grażyna Wial.

To doskonała wiadomość dla obecnych jak i nowych uczniów ZSO którzy będą mogli rozwijać swoje pasje i doskonalić umiejętności językowe w ramach kolejnych wyjazdów międzynarodowych.

Szczegółowe informacje na temat projektów i rekrutacji do nich upowszechnione zostaną w Szkole we wrześniu!

ÓSMOKLASISTO !!! GIMNAZJALISTO !!!

JEŚLI JESZCZE NIE ZDECYDOWAŁEŚ SIĘ DO KTÓREJ SZKOŁY UCZĘSZCZAĆ OD WRZEŚNIA              TO TA PERSPEKTYWA POWINNA CIĘ PRZEKONAĆ  :)