Miło nam poinformować, iż w najbliższym roku szkolnym w ZSO realizowane będą dodatkowe zajęcia sportowe w ramach programu KLUB 2019.  Uczniowski Klub Sportowy przy ZSO uzyskał dofinansowanie w wysokości 15 000 zł. Program KLUB 2019 ukierunkowany jest na upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży naszej szkoły pochodzących z rodzin niezamożnych. W założeniu - wyrówna on szansę na wychowanie sportowe uczestników. Za kwotę 6000zł zakupiony zostanie sprzęt sportowy, który poprawi warunki uprawiania sportu wśród młodzieży. Rekrutacja młodzieży nastąpi już we wrześniu. autorami Projektu są Pani Hanna Miller i Pan Jacek Skwarski.

Galeria/2019/ProgramKlub2019