Spcjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego zaprasza rodziców na indywidualne konsultacje.

starostwo