28 września, na terenie Gór Dębowych. uczniowie SOSW w Nidzicy wzięli udział w IX Rajdzie Gwiaździstym poświęconemu Wiktorowi Zacheuszowi Nowowiejskiemu – żołnierzowi niezłomnemu i wieloletniemu działaczowi podziemia niepodległościowego ps. „Jeż”. Delegacja szkolna złożyła pod pomnikiem kwiaty i zapaliła znicz. Następnie wraz z harcerzami uczniowie uczestniczyli w rajdzie pieszym.