W ostatnich dnia września nidzickie licea wzbogaciły się w nowoczesny sprzęt w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, cyfrowych i humanistycznych. W ramach projektu „Cyfrowe Szkoły Powiatu Nidzickiego – Stawiamy na technologie IT!” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących zakupiono pracownie językowe, komputery stacjonarne dla uczniów i nauczycieli, tablice interaktywne wraz z rzutnikami, tablice multimedialne, laptopy, wizualizery, tablice suchościeralne oraz pomoce dydaktyczne do nauczania geografii, historii i fizyki.

Całkowita wartość zadania wyniosła 167 479,87 zł z tego dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego wyniosło 140 371,44 zł.