Oferta edukacyjna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Nidzicy na rok szkolny 2020/2021.