Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie jest beneficjentem projektu "Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi" w ramach konkursu RPWM.02.04.01-IZ.00-28-008/16 pn. „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”.

Celem projektu, realizowanego w województwie warmińsko - mazurskim jest przygotowanie i realizacja wysokiej jakości usług poradnictwa edukacyjno – zawodowego szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz wdrożenie i realizacja programu zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa zawodowego na poziomie lokalnym.
Jednym z realizowanych zadań JEST wyposażenie szkół w niezbędny sprzęt do prowadzenia efektywnego doradztwa zawodowego.

Sprzęt IT (komputer, drukarka i projektor) z oprogramowaniem na kilka stanowisk pracy dotarł do jagarzewskiej szkoły.

104249594 557215305165872 624904730383490395 n