Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy od 1 września 2015r, jako jedyna szkoła w powiecie nidzickim rozpocznie realizację projektu Erasmus Plus "YES!".

Projekt Erasmus+ "Young Entrepreneurs on Start!" powstał we współpracy sześciu szkół partnerskich: z Grecji, Hiszpanii, Słowacji, Turcji, Niemiec i Polski, z czego nasza szkoła jest głównym koordynatorem projektu. Projekt ten powstał w odpowiedzi na potrzeby naszych uczniów: prawie połowa z nich w ankietach stwierdziła, że ma problemy z planowaniem swojej przyszłej kariery i jak planowane marzenia osiągnąć.

Nasz projekt ma za zadanie nauczyć ich praktycznych umiejętności takich, jak m.in. : pisanie biznesplanu, zakładanie własnej firmy i zarządzanie nią, praca w grupie, przygotowanie się do rozmowy rekrutacyjnej, rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości, pewności siebie, działania jako odpowiedzialny pracownik i pracodawca, poruszania się na międzynarodowym rynku pracy, pozyskiwania środków. Ważne jest też to, że przez dwa lata współpracy z partnerami z zagranicy, uczniowie rozwijać będą praktyczne umiejętności wykorzystywania najnowszej technologii, a także porozumiewania się biegle w języku angielskim. Aby to osiągnąć, uczestnicy projektu z krajów partnerskich wezmą udział w wymianach międzynarodowych w Niemczech (01. 2016); Turcji (05. 2016); Grecji (09. 2016) oraz Hiszpanii (02. 2017).

Każda z wymian ma ściśle określone cele, np. uczestnicy będą brać udział w seminariach (m.in "Jak zarządzać kapitałem ludzkim aby stworzyć firmę odnoszącą sukcesy), będą uczestniczyć w warsztatach, spotykać się z lokalnymi przedsiębiorcami, itd. Projekt jest wielką szansą dla wszystkich, którzy wezmą w nim udział. Istotny jest również fakt, że nasz projekt znalazł się w grupie 68 beneficjentów, choć o środki aplikowało aż 444 innych szkół. Dofinansowanie projektu "YES" wynosi 140 000 euro.

Jeśli zainteresowała cię tematyka oraz wizja projektu a nie jesteś jeszcze uczniem ZSO zawsze możesz to zmienić – nabór jest ciągle otwarty !!!