21 października w sali rycerskiej nidzickiego zamku odbyła się impreza okolicznościowa zorganizowana z okazji obchodów międzynarodowego święta osób niewidomych - Dnia Białej Laski.

Organizatorem wydarzenia był Polski Związek Niewidomych „Koło” w Nidzicy, a współorganizatorami Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Salę po brzegi wypełnili zaproszeni goście w tym m.in. Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki, Jacek Kosmala Burmistrz Nidzicy, Leszek Śpiewak Zastępca Burmistrza Nidzicy, Paweł Przybyłek Przewodniczący Rady Miejskiej, Ewa Gałka - przewodnicząca zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Magdalena Stępień - kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy, Waldemar Słupski - członek Zarządu Rady Powiatu, Barbara Kiejziewicz ze stowarzyszenia Civitas Christiana, Anna Kalinowska - kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, kierownik i uczestnicy Dziennego Domu Pobytu w Iławie, słuchacze Uniwersytetu III Wieku.

Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki oraz Jacek Kosmala Burmistrz Nidzicy podziękowali oraz wręczyli kwiaty przewodniczącej PZN i drobnych upominków na ręce organizatorów. Jednocześnie zarówno władze miasta jak i członkowie PZN podkreślali jak wielką rolę w asymilacji osób niewidomych odegrali organizatorzy wydarzenia.