W sobotę 24 października w sali rycerskiej Nidzickiego Zamku odbył się IX Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej. Organizatorem przeglądu był Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących na czele z dyrektorem - Dariuszem Wółkiewiczem. Swoją obecnością zaszczycili: Paweł Papke Poseł na Sejm RP, Patryk Kozłowski Radny Sejmiku Wojewódzkiego, Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki, Lech Brzozowski Wicestarosta Nidzicki, Leszek Śpiewak Zastępca Burmistrza Nidzicy, Waldemar Słupski Członek Zarządu Powiatu, Henryk Klimaszewski Członek Zarządu Powiatu, Ryszard Kumelski Przewodniczący Komisji Oświaty, Roand Zagóra Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Nidzicy, Elżbieta Bieniek Sekretarz Powiatu Nidzickiego, Renata Mróz Skarbnik Powiatu Nidzickiego, Jolanta Tymińska Kierownik Wydziału oświaty, romocji, rozwoju i zarządzania kryzysowego.
Wykonawców oceniało jury w składzie: Marek Kaszubski – przewodniczący, Małgorzata Wojtaszewska, Małgorzata Górna.

W kategorii szkół podstawowych I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Napiwodzie, opiekunem była Hanna Trochimowicz. Wśród gimnazjów najlepsi byli uczniowie ze Szkotowa pod opieką Izabeli Miller, zaś wśród szkół ponadgimnazjalnych – Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących pod opieką Kingi Chmielińskiej.

Na zakończenie dyrektor Wółkiewicz podziękował sponsorom: Bankowi Spółdzielczemu, Bankowi BGŻ BNP Paribas oddział w Nidzicy, firmie Auto – Technika Kunicki, Waldemarowi Słupskiemu, Starostwu Powiatowemu oraz Centrum Ogrodniczemu Orzechowski bez których przygotowany konkurs nie miałby takiego formatu i takiej oprawy oraz nagród.