25 listopada w sali widokowej nidzickiego zamku podsumowano tegoroczny XV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie.

Było to szczególne wydarzenie, gdyż w nidzickim zamku spotkały się osoby od lat badające nasz region z młodzieżą, uczestniczącą w konkursie regionalnym. Do Nidzicy przybyli przedstawiciele instytucji, którzy współpracowali przy organizacji ubiegłorocznej sesji naukowej poświęconej setnej rocznicy bitwy pod Tannenbergiem.

Zmagania finalistów XV Powiatowego Konkursu Wiedzy o Regionie im. L. Ekierta oceniała profesjonalna komisja, w składzie: przewodniczący Hubert Domański (kierownik Archiwum Państwowego w Warszawie, Ekspozytury w Nidzicy),  Adam Płoski (pracownik Narodowego Instytutu Dziecka Oddziału Terenowego w Olsztynie), Paweł Kaszuba (leśnik w Nadleśnictwie Nidzica) oraz Józef Kotwicki, (pracownik Nidzickiego Ośrodka Kultury). Zadaniem uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu nidzickiego było napisanie pracy i przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej opisu przyrodniczo – historycznego wybranej miejscowości powiatu nidzickiego. W tym roku uczniowie zaprezentowali następujące wsie: Bartoszki, Muszaki, Nowa Wieś Wielka, Jagarzewo, Kanigowo, Łyna i Małga.

Gościem finału była pani prof. dr hab. Elżbieta Kowalczyk-Heyman, która wygłosiła wykład: "Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej między Drwęcą a Pisą".

W przerwie, na poczęstunek zaprosili uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie. Tuż po niej wystąpił kabaret Uczniowskiego Niepokoju z ZSRiO, który zaprezentował skecz "Rolnik na wakacjach".

Uczestnicy uroczystości mieli również okazję poznać ekwipunek żołnierza armii Imperium Rosyjskiego z 1914 roku zaprezentowany przez uczestników zeszłorocznej rekonstrukcji bitwy pod Tannenbergiem.

Promocję opracowania o I wojnie światowej, pt.: „100 rocznica wybuchu pierwszej wojny światowej. Materiały pokonferencyjne. Nidzica 2014” poprowadził pan Hubert Domański, który podziękował i wręczył publikację osobom zaangażowanym w realizację zeszłorocznej sesji naukowej oraz szkołom ponadgimnazjalnym i uczestnikom konkursu.

Wyniki XV Powiatowego Konkursu Wiedzy o Regionie są następujące:

I miejsce zajęła Joanna Sarbiewska z ZSRiO w Jagarzewie (opiekun E. Jabłonowska);

II miejsce - Oliwia Bielska z ZSO w Nidzicy (opiekun D. Lewkowicz);

III miejsce - Martyna Jakubowska z ZSRiO w Jagarzewie (opiekun E. Jabłonowska).

Pozostali uczniowie otrzymali wyróżnienia. Nagrody dla uczestników ufundowali: Bank Spółdzielczy w Nidzicy, Powiat Nidzicki i Nadleśnictwo Nidzica.