Dnia 18 grudnia 2015 r klasa 3b Zespołu Szkół Ogólnokształcących uczestniczyła w zajęciach z zakresu fizyki medycznej, które odbyły się na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. Wizyta była możliwa dzięki współpracy jaką nawiązało Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego z nidzickim Zespołem Opieki Zdrowotnej. Uczniowie klasy z rozszerzoną biologią chemią i fizyką medyczną a więc potencjalni przyszli lekarze spotkali się z Kierownikiem Działu Pomocy Doraźnej panem Dominikiem Zielińskim, który opowiedział o swojej pracy ratownika medycznego i zapoznał młodzież ze specjalistyczną aparaturą medyczną, w jaką wyposażony jest ambulans. Pan Zieliński chętnie odpowiedział na pytania licealistów i udzielił kilku rad tym, którzy wiążą swoją przyszłość z ratownictwem medycznym. Kolejnym punktem wizyty był Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, po którym uczniów oprowadził Kierownik Oddziału Chirurgicznego pan Andrzej Pobieżyński. Młodzież obejrzała sprzęt rehabilitacyjny min. laser biostymulacyjny, aparaturę wykorzystującą pole magnetyczne i prąd elektryczny oraz wodę. Pan Pobieżyński opowiedział o swojej pracy i o kolejnych etapach nauki prowadzących do uzyskania stopnia lekarza specjalisty. Mimo, iż nie jest to proste, zachęcał maturzystów do wyboru tego kierunku dalszej edukacji. Pan doktor opowiedział także o badaniach z wykorzystaniem ultrasonografu czyli USG. Można było poznać jego działanie w praktyce – „dla dobra nauki” jeden z uczniów poddał się takiemu badaniu. Nadmienię jeszcze, że była to już druga wizyta uczniów naszej szkoły w nidzickim szpitalu. Przypomnę, że pierwszy raz ta sama grupa spotkała się 22 maja z Kierownikiem Pracowni Diagnostyki Obrazowej panią Katarzyną Kowalską. Podczas tej lekcji młodzież poznała pracę technika radiologa oraz specjalistyczny sprzęt do badań radiologicznych. Zobaczyli jak wykonuje się i opisuje zdjęcia Rtg.

Wszystkim pracownikom szpitala serdecznie dziękujemy za poświęcony czas, życzliwość i wspaniałą atmosferę podczas zajęć.