Nowy rok kalendarzowy w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących zaczął się bardzo dobrze. Już od 4 stycznia uczniowie „Górki” mogą cieszyć się pięknie odnowioną salą gimnastyczną przy ul. Wyborskiej.

W ramach prac remontowych położono nowoczesną nawierzchnię sportową w 2 salach gimnastycznych, a w sali do tenisa stołowego odnowiono parkiet. Nowy wygląd zyskały także szatnie dziewcząt i chłopców.

Koszt remontu wyniósł prawie 100 tys. zł. i został sfinansowany w całości z budżetu powiatu.

Nowoczesna infrastruktura na pewno wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczniów oraz komfort prowadzanych zajęć.

Z noworocznego prezentu cieszą się nie tylko nauczyciele wychowania fizycznego, ale przede wszystkim uczniowie ”Górki”.