W dniu 27 stycznia 2016 roku Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki uczestniczył w obchodach Dnia Pracownika Służb Zatrudnienia. Wojewódzkie obchody Święta odbyły się w Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie.

Powiatowy Urząd Pracy jako jeden z trzech otrzymał wyróżnienie II stopnia za „Szczególne osiągnięcia w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej w 2015 roku” z rąk Wicemarszałka Mirona Sycza.

Nagrodę pieniężną I stopnia Marszałka Województwa otrzymała Małgorzata Budka za inicjowanie i wdrażanie programów służących rozwiązywaniu problemów lokalnego rynku pracy, wdrażanie projektów aktywizacji zawodowej i integracji społecznej skierowanych do osób marginalizowanych i wykluczonych.