W dniu 12 lutego w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyła się XXI Olipiada Wiedzy i Obronie Cywilnej na szczeblu powiatowym. W olimpiadzie wzięły udział drużyny szkół ponadgimnazajlnych naszego powiatu. Olipiadzie partonował Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki - Szef Obrony Cywilnej Powiatu, który ufundował wszystkim uczestnikom nagrody rzeczowe w postaci książek. Zwycięska drużyna z Zespołu Szół Ogólnokształcących w Nidzicy wraz z opiekunem panem Jackiem Skwarskim pojedzie w dniu 4 marca do Olsztyna na zawody szczebla wojewódzkiego.

Dyplomy i nagrody w imieniu Starosty Nidzickiego wręczył Lech Brzozowski Wicestarosta Nidzicki.

Olimpiadę przeprowadził pan Witold Szempliński Inspektor zajmujący się sprawami obronnymi w Starostwie Powiatowym.