Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – polskie święto państwowe obchodzone corocznie poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych. 1 Marca Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki, Lech Brzozowski Wicestarosta Nidzicki oraz Paweł Bukowski Wiceprzewodniczący Rady Powiatu złożyli kwiaty oraz zapalili znicze pod tablicą pamiątkową, która umieszczona jest na budynku byłej katowni Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. W uroczystościach wzęły udział delegacje gmin, szkół, sołectw oraz mieszkańcy Powiatu Nidzickiego.