25 lutego 2016 roku Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie przeprowadził wojewódzki etap ogólnopolskiej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Głównym pomysłodawcą i organizatorem przedsięwzięcia jest Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej. Olimpiada rokrocznie cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród młodych ludzi żywo związanych z problematyką rolniczą.

Celami Olimpiady Młodych Producentów Rolnych są:

- rozwijanie twórczych zainteresowań wśród młodych producentów rolnych;

- rozbudzanie ambicji dalszego doskonalenia zawodowego;

- wymiana doświadczeń i przekazywanie dobrych praktyk w tym w zakresie bezpieczeństwa pracy;

- popularyzacja osiągnięć w rolnictwie.

Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących reprezentowali uczniowie klasy II i III Technikum Agrobiznesu: Krzysztof Gostkowski, Adam Borkowski, Łukasz Olszewski i Tomasz Łaszczych. Do olimpiady przygotowani zostali przez panią Katarzynę Mazur, a podczas finału województwa warmińsko-mazurskiego towarzyszył im pan Włodzimierz Zagożdżon.

Do finału krajowego zakwalifikował się Tomasz Łaszczych. Odbędzie się on podczas XXII Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej „AGROTECH” w Kielcach w dniach od 17 do 18 marca 2016 roku.

Gratulujemy i życzymy powodzenia!