Kilka dni temu zostały ogłoszone wyniki konkursów dla gimnazjalistów organizowanych przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty. Konkursy te w przypadku zdobycia tytułu laureata, zwalniają z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.

Do etapów wojewódzkich uczniowie zakwalifikowali się z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, geografia, chemia, historia, wiedza o społeczeństwie, język niemiecki, język angielski , język francuski.

Uczniowie Gimnazjum przy ZSO uzyskali w tym roku 20 tytułów laureata i 12 finalisty. Ponadto obecni trzecioklasiści już ubiegłym roku zdobyli 8 tytułów, co łącznie daje oszałamiającą liczbę 28.

Oto osiągnięcia z poszczególnych przedmiotów w 2016 roku.

Fizyka – 4 laureatów i 6 finalistów (opiekun Pani Teresa Kujtkowska)

Język francuski – 4 laureatów (opiekun Pani Lidia Jasińska)

Historia – 3 laureatów (opiekunowie Pani Wiesława Tymieniecka i Pan Sebastian Sikorski)

WoS – 3 laureatów (opiekunowie Pani Wiesława Tymieniecka i Pan Sebastian Sikorski)

Chemia – 3 laureatów (opiekun Pani Anna Suwińska)

Matematyka – 2 laureatów i 2 finalistów (opiekun Pani Anna Łodziewska – Ojdana)

Język niemiecki – 1 laureat (Pani Katarzyna Jagielska)

Geografia – 3 finalistów (opiekun Pani Anna Dulska)

Język angielski – 1 finalista (opiekun Pani Halina Tyszka)

 

   Multilaureatką jest Klaudia Dankowska, która w ciągu dwóch lat zdobyła łącznie 8 tytułów – dwukrotnie z matematyki, z fizyki oraz z języka francuskiego, ponadto w tym roku z historii i chemii

Kolejnym wielokrotnym laureatem jest Jakub Suwiński – 5 tytułów – z matematyki, fizyki, chemii, historii i języka francuskiego.

   Czterema tytułami mogą poszczycić się Gabriela Libudzka – dwukrotnie z fizyki , ponadto z języka francuskiego, i wiedzy o społeczeństwie – oraz Weronika Krauze – z matematyki, fizyki, chemii i języka niemieckiego.

   Trzy tytuły uzyskał Wiktor Modzelewski – z fizyki, historii i języka francuskiego.

   Dwukrotną laureatką jest Karolina Gnidzińska – z historii i wiedzy o społeczeństwie.

   Tytułem laureata z wiedzy o społeczeństwie może poszczycić się Magdalena Słupska, a tytułem z historii Aleksandra Płoska (uczennica klasy II gim).

   Ponadto tytuły finalisty uzyskali – z fizyki: K. Gnidzińska, M. Słupska, Adam Feliński, W. Modzelewski, Oliwia Pawlak, Łukasz Ojdana; z geografii – K. Dankowska, Olga Kuduk, W. Modzelewski; z matematyki – G. Libudzka, A. Feliński i z języka angielskiego – W. Modzelewski.

Wszystkim uczniom oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy !!!