Dnia 22 IV b.r. Agnieszka Grochowska – uczennica klasy 1A Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy, odebrała z rąk prof. dr hab. Arkadiusza Żukowskiego – Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych UW-M w Olsztynie oraz dr Waldemara Tomaszewskiego, dyplom i nagrodę za zajęcie 2 miejsca w IX Wojewódzkim Konkursie Politologicznym. Agnieszka musiała zmierzyć się z bardzo dużą konkurencją, bo na konkursu zorganizowany przez Instytut Nauk Politycznych, wpłynęło kilkadziesiąt prac uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu naszego województwa. Nagrodzona praca uczennicy, nosząca tytuł „Unia Europejska. Współczesne dylematy i wyzwania”, powstała przy merytorycznym wsparciu Pani Teresy Hablützel nauczycielki historii i WOS-u w ZSZiO.

Uroczystość odbyła się w pięknie odrestaurowanym budynku Starej Kotłowni w Kortowie.