W związku z obchodami Światowego Dnia Ziemi Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nidzicy zorganizował zajęcia plastyczne o tematyce ekologicznej, a następnie odbył się pokaz filmów proekologicznych. Zakończeniem obchodów była wycieczka do źródeł rzeki Łyny. Podczas, której uczniowie mieli możliwość obejrzenia rezerwatu przyrody i odrestaurowanego młyna z XIV w.