Lech Brzozowski Wicestarosta Nidzicki oraz Elżbieta Góralska Przewodnicząca Rady Powiatu wzięli udział w "Koncercie Radości i Nadziei" pod Patronatem Starosty Nidzickiego, który odbył się 12 maja w Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnym im. Jana Pawła II. Wystąpili goście z całego kraju, dodatkowo też zespół z Ukrainy. Plac przy budynku Centrum zgromadził liczną publiczność, był to już XIX taki koncert, którego organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

W koncercie brały udział zespoły m.in z Mławy, Mikołajek, Mrągowa, ale też z Ukrainy. Koncert połączony był z wystawą prac artystycznych osób niepełnosprawnych, którą można było oglądać w budynku Centrum Rehabilitacyjno- Edukacyjnego im. Jana Pawła II przy ulicy Krzywej.