3 czerwca odbyły się uroczystości z okazji 25 lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego. W uroczystościach udział wziął Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki, Elżbieta Góralska Przewodznicząca Rady Powiatu, Robert Radzymiński, Henryk Klimaszewski, Janusz Kwiatek Członkowie Zarządu Powiatu, Dyrektorzy jednostek powiatowych. Starosta wręczył upominek oraz gratulował jubileuszu i życzył, aby kolejne lata działalności przynosiły realizację zakładanych celów.

Swoją obecnością zaszczycili również przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Olsztynie, prezes ZNP oddział Nidzica, dyrektor Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy, przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Nidzicy, a także delegat Banku Spółdzielczego w Nidzicy, emerytowani pracownicy, rodzice, dzieci i nauczyciele.

Przybyli goście zostali powitani tańcem narodowym „Krakowiak”. Po części oficjalnej szkolni artyści wprowadzili wszystkich w świat szkolnej legendy. Uwieńczeniem współpracy uczniów i nauczycieli był wspólny występ wokalno – taneczny pt. „My dobrze wiemy, jak nasza szkoła działa”.

Historia szkoły sięga 2001r. Z dniem 1 września naukę w ówczesnej Szkole Specjalnej nr 4 rozpoczęło 44 uczniów. Pierwszym dyrektorem była p. Bernadeta Ojrzyńska. W 1999r. placówkę przekształcono w Zespół Szkół Specjalnych. Z inicjatywy p. dyrektor Beaty Andryszczyk w 2002r. powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa, która kształciła w zawodzie tapicer, kucharz. Dzięki staraniom Starostwa Powiatowego i p. dyrektor Julity Mikołajskiej w 2004 roku szkoła zmieniła swoją siedzibę, na odremontowane pomieszczenia internatu ZSZiO przy ulicy Wyborskiej 12 Bardzo ważnym wydarzeniem dla uczniów i pracowników, było nadanie placówce im. ks. Jana Twardowskiego w czerwcu 2005r. Od września 2005r. w Ośrodku rozpoczęła funkcjonowanie Szkoła Przysposabiająca do Pracy. W roku szkolnym 2007/2008 funkcję szkoły objęła pani Bożena Breńska. Przy Ośrodku działa Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzieży „Światło”, które wspiera jego działalność edukacyjną, opiekuńczo – wychowawczą i społeczno – kulturową.