Zarząd Powiatu w Nidzicy przyznał za rok szkolny 2015/2016 43 stypendia dla uczniów szkól, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nidzicki, w tym 41 stypendiów naukowych i 2 stypendia sportowe.

Na ogólna liczbę 43 stypendiów przyznano 17 stypendiów uczniom szkół gimnazjalnych i 26 uczniom szkól ponadgimnazjalnych.

Przyznano 11 stypendiów dla uczniów Zespołu Szkól Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy, 27 stypendiów dla uczniów Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Nidzicy, w tym 13 dla uczniów szkół gimnazjalnych i 14 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 4 stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie, w tym 3 dla uczniów gimnazjum i 1 dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, 1 stypendium dla ucznia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nidzicy.

Stypendia zostały wręczone w dniu 24 czerwca 2016 r. na akademiach w okazji zakończenia roku szkolnego przez Grzegorza Napiwodzkiego Starostę Nidzickiego, Elżbietę Góralską Przewodniczącą Rady Powiatu w Nidzicy oraz Jolantę Tymińską Kierownika Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego.

Lista nr 1

Lista nr 2