Kolejna odsłona międzynarodowego projektu programu Erasmus+, Młodzi Przedsiębiorcy na starcie.

W dniach 21-27 czerwca grupa młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących W Nidzicy wyjechała na wymianę do Grecji w ramach programu Erasmus+. Była to kolejna mobilność projektu YES! - Młodzi Przedsiębiorcy na starcie. W malowniczym Volos spotkali się uczniowie z pięciu szkół partnerskich: polskiej, greckiej, hiszpańskiej, słowackiej oraz niemieckiej. Tematem wymiany była praca w grupie. I tak uczniowie nasi uczyli się jak pracować z innymi: uczyli się sposobów rozwiązywania konfliktów, podejmowania decyzji, zdrowego współzawodnictwa, kreowania synergii, dzielenia się i słuchania, osiągania wspólnych celów, poznawali co znaczy być dobrym liderem. Oprócz udziału w wykładach i warsztatach tematycznych, młodzież poznawała lokalne przedsiębiorstwa i tajemnice ich sukcesu, min. Loulis Mills, czy też fabrykę cegieł i dachówek Tsalapatas. Poza nauką przedsiębiorczości, uczniowie poznawali kuchnię, historię i kulturę grecką: zwiedzali wioski Peliońskie, Termopile, Ateny, a także słynne klasztory Meteory – obiekt z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. Następny rozdział projektu YES! odbędzie się w październiku, w słowackiej Żylinie gdzie uczniowie poznawać będą temat zarządzania zasobami ludzkimi.