W najbliższym czasie Powiat Nidzicki rozpocznie realizację dużej inwestycji na sportowym obiekcie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy. W wyniku złożenia aplikacji do Ministerstwa Sportu i Turystyki do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu modernizacji infrastruktury sportowej otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację II etapu przebudowy sali gimnastycznej i boisk Zespołu Szkół Ogólnokształcących. W dniu 26 sierpnia władze Powiatu Nidzickiego tj. Starosta Grzegorz Napiwodzki i Wicestarosta Lech Brzozowski podpisali stosowną umowę.

Dwa lata temu realizowany był I etap w ramach którego dokonano termomodernizacji całego budynku, dobudowano nowy łącznik oraz zaadoptowano pomieszczenia po byłej kotłowni na siłownię. Koszt realizacji I etapu zamknął w się kwotą 552 tys. zł.

Obecnie w ramach drugiego etapu zostanie wykonany remont i przebudowa zaplecza sanitarno - szatniowego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Wymieniona zostanie instalacja grzewcza i sanitarna. Na całym obiekcie zostanie zainstalowana instalacja wentylacyjna.

Zagospodarowaniu ulegnie również cały teren przylegający do sali gimnastycznej w ramach którego wykonana będzie rekultywacja boisk w wyniku której powstanie boisko trawiaste do gry w piłkę nożną , tenisa ziemnego oraz siatkówkę oraz treningowe boisko z nawierzchnią tartanową do gry w streetballa. Oba boiska zostaną otoczone piłkochwytami. Na terenie przylegającym do sali zostaną również ustawione dwa zewnętrzne stoły do tenisa stołowego, ławeczki, kosze, stojak na rowery a wszystko w otoczeniu zieleni w postaci krzewów ozdobnych. Teren wokół sali gimnastycznej zyska nowe ogrodzenie.

Szacunkowy koszt inwestycji to ok 850 tys. zł. Wniosek został dofinansowany do 50 % ostatecznych kosztów inwestycji w kwocie nie większej niż 352, 5 tys. zł.

Inwestycja zostanie zrealizowana do końca sierpnia 2017r.