Informacja

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego  zlokalizowano następująco:

  • w Nidzicy - stały punkt prowadzony przez adwokatów i radców prawnych zgłoszonych przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie,

  • w Kozłowie, Janowcu Kościelnym i Janowie – „mobilny” punkt prowadzony przez adwokatów i radców prawnych z organizacji pozarządowej Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach.

Szczegółowy harmonogram działania punktów:

  1. Punkt w Nidzicy:

Nidzica – lokal w  budynku   Miejskiego   Ośrodka   Pomocy  Społecznej w  Nidzicy,  ul. Kolejowa 5,

Czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 9.00 do 13.00, środa od 12.30 do 16.30

 

 Punkty w Kozłowie, Janowcu Kościelnym, Janowie:

Kozłowo – lokal w Urzędzie Gminy Kozłowo, ul. Mazurska 3,

Czynny: poniedziałek, środa  w  godzinach od 14.00 do 18.00

Poradnictwo obywatelskie – każda środa miesiąca.

 

Janowiec Kościelny – lokal w budynku Urzędu Gminy w Janowcu Kościelnym 62
Czynny:  środa w godzinach od 8.00 do 12.00

czwartek w godzinach od 11.00 do 15.00

Poradnictwo obywatelskie – każdy czwartek miesiąca.

 

Janowo - lokal w  budynku po byłym Ośrodku Zdrowia, ul. Przasnyska 60

Czynny: piątek w godzinach od 9.00 do 13.00

Poradnictwo obywatelskie – co drugi piątek miesiąca.