Informacja
 
 Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego zlokalizowano następująco:
  • w Nidzicy - stały punkt będzie prowadzony przez adwokatów i radców prawnych zgłoszonych przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie,
  • w Kozłowie, Janowcu Kościelnym i Janowie – „mobilny” punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez adwokatów i radców prawnych z organizacji pozarządowej wyłanianej corocznie w otwartym konkursie ofert.

 

Szczegółowy harmonogram działania punktów:
 
  1. Punkt w Nidzicy:
Nidzicalokal w  budynku   Miejskiego   Ośrodka   Pomocy  Społecznej w  Nidzicy,  ul. Kolejowa 5,
Czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00
 
  1. Punkty w Kozłowie, Janowcu Kościelnym, Janowie:
Kozłowo – lokal w Urzędzie Gminy Kozłowo, ul. Mazurska 3,
Czynny: poniedziałek – wtorek  w  godzinach od 14.00 do 18.00
 
Janowiec Kościelny – lokal w budynku Urzędu Gminy w Janowcu Kościelnym
Czynny:  środa w godzinach od 8.00 do 12.00
               czwartek w godzinach od 11.00 do 15.00
 
Janowo - lokal w  budynku po byłym Ośrodku Zdrowia, ul. Przasnyska 60
Czynny: piątek w godzinach od 9.00 do 13.00