Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił konkurs #15latWMwUE skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa warmińsko-mazurskiego.

Ma on zachęcić młodych ludzi do odkrycia, jak przez ostatnich 15 lat zmieniło się miejsce, w którym mieszkają.

Aby wziąć udział w konkursie, należy mieć od 16 do 18 lat oraz wspólnie (w zespołach trzyosobowych) stworzyć projekt multimedialny w formie wideo. Trwający maksymalnie 60 sekund film powinien promować pozytywne zmiany, które dokonały się w naszym województwie w wyniku członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Nagrodą główną w konkursie jest wyjazd zwycięskiej ekipy (wraz z nauczycielem) na trzy dni do Brukseli. Nagrody rzeczowe (akcesoria multimedialne i fotograficzne) przewidziane są dla laureatów miejsc II i III oraz zwycięzców tzw. „nagrody publiczności”.

Termin nadsyłania prac mija 30 kwietnia br.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie https://warmia.mazury.pl/unia-i-wspolpraca-zagraniczna/aktualnosci/3853-konkurs-15latwmwue

2 września br. miejsce miało święto plonów w Gminie Nidzica. Dożynki w tym roku rozpoczęła msza św. w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Nidzicy, następnie uczestnicy korowodem przeszli na stadion miejski gdzie odbyły się główne uroczystości.

W uroczystościach udział wziął Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki wraz z małżonką oraz Lech Brzozowski Wicestarosta Nidzicki wraz z małżonką, Radni Rady Powiatu w Nidzicy.

W tym roku była rekordowa ilość 12 wieńców dożynkowych oraz 14 stoisk. Podczas dożynek odbył się konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. Komisja oceniając wieńce brała pod uwagę materiały z jakich zostały wykonane, staranność wykonania. W tym roku Gminę Nidzica na Dożynkach Wojewódzkich reprezentować będzie wieniec z miejscowości Wietrzychowo. Burmistrz Nidzicy postanowił nagrodzić tych, którzy poświęcili swój czas na przygotowanie wieńców. Każde sołectwo otrzymało bon na lampę fotowoltaiczną, którą będzie mogło postawić w dowolnym miejscu.

zdjęcia Gmina Nidzica

3 września br. w Kucach odbyło się Święto Pieczonego Ziemniaka – Dożynki w Gminie Janowiec Kościelny. Dożynki rozpoczęły się przemarszem z kościoła pw. Jana Chrzciciela w Janowcu Kościelnym na stadion w Kucach gdzie odbyły się główne uroczystości.

Powiat reprezentował Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki wraz z małżonką oraz Lech Brzozowski Wicestarosta Nidzicki wraz z małżonką. W dożynkach udział wzięli również Robert Radzymiński członek Zarządu Powiatu, Renata Mróz Skarbnik Powiatu, obecny był również Jacek Kosmala Burmistrz Nidzicy.

Najładniejszy wieniec przygotowało sołectwo Bielawy. Najładniejsze stoisko dożynkowe - sołectwo Janowiec Kościelny. Najlepsza potrawa ziemniaczana - Krystyna Duchna. Najlepsza potrawa z drobiu - Marianna Malinowska. Konkurs sołectw wygrało sołectwo Nowa Wieś Dmochy.

zdjęcia Gmina Janowiec Kościelny

Przed wyjazdem na urlop warto zaznajomić się z informacjami na temat bezpieczeństwa i zagrożeń podczas podróży czy turystycznego funduszu gwarancyjnego.

Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych to podstawowe źródło informacji dla przyszłych klientów, organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Szczegółowe informacje dot. Organizatora znajdziesz na http://turystyka.gov.pl/. Z zamieszczonych tam informacji dowiesz się czy wybrany przez Ciebie organizator turystyki lub pośrednik turystyczny działa legalnie na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Wybierasz się na urlop w kraju lub za granicę? Podróżujesz sam albo z rodziną? Pamiętaj, aby odpowiednio przygotować się do wakacji w zależności od wybranego kierunku. Wejdź na www.turystykabezryzyka.gov.pl i dowiedz się w jaki sposób zaplanować idealną podróż. Informacje o aktualnych zagrożeniach i bezpieczeństwie w podróży znajdziesz również na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych: https://polakzagranica.msz.gov.pl/

Na początku czerwca ruszył Telefon Bezpieczeństwa dla Turystów. Ma on pomóc w nagłych sytuacjach np. w przypadku zaginięcia lub kradzieży dokumentów, choroby czy zgubienia się w mieście. Konsultanci infolinii udzielają informacji o zabytkach i atrakcjach, wydarzeniach kulturalnych i sportowych oraz bazie noclegowej i gastronomicznej. Dla turystów otwarta jest specjalna linia pod numerem telefonu + 48 608 599 999 (przeznaczona do obsługi sieci komórkowych, płatna zgodnie z taryfą operatora). Turyści korzystający z telefonu bezpieczeństwa mogą uzyskać pomoc w okresie od 1 czerwca do 30 września w godzinach 8.00-20.00 w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim. W pozostałych miesiącach infolinia działa w godzinach 8:00-18:00.

Akcja „Bezpieczna Woda” skierowana jest do dzieci i młodzieży szkolnej. Każde dziecko i rodzic powinien znać zasady bezpiecznego zachowania w wodzie i na wodzie. Wejdź na https://www.msit.gov.pl/pl/turystyka/aktualnosci/2089,Akcja-informacyjno-edukacyjna-Bezpieczna-Woda.html i dowiedz się jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą.

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny to II filar systemu zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, co przekłada się na bezpieczeństwo klientów biur podróży. Fundusz funkcjonuje w formie wyodrębnionego rachunku bankowego prowadzonego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Środki na nim zgromadzone zabezpieczają turystów w przypadku niewypłacalności biura podróży, gdy zabezpieczenia z I filaru, tj. gwarancji ubezpieczeniowych, bankowych lub umów ubezpieczenia na rzecz klientów, okażą się niewystarczające. Dzięki nim klienci mają zapewniony bezpieczny powrót do kraju oraz zwrot wpłat za niezrealizowane w całości lub w części imprezy turystyczne.

Zapraszamy na XV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie im. Ludwika Ekierta, który odbędzie się 25 listopada o godz. 10.00 w sali widokowej nidzickiego zamku.

 

PROGRAM

10:00 Przywitanie gości.

10:10 Prezentacje uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Nidzickiego w ramach XV Powiatowego Konkursu Wiedzy o Regionie: „Walory przyrodniczo-historyczne wybranej miejscowości Powiatu Nidzickiego”.

12:45 Wykład prof. dr hab. Elżbiety Kowalczyk- Heyman: „Dzieje granicy mazowiecko- krzyżackiej między Drwęcą a Pisą”.

13:15 Poczęstunek przygotowany przez uczniów i pracowników Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie.

13:35 Występy kabaretu UCZNIOWSKIEGO NIEPOKOJU Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie.

13:50 Ogłoszenie wyników XV Powiatowego Konkursu Wiedzy o Regionie oraz wręczenie nagród.

14:10 Prezentacja opracowania: „100 rocznica wybuchu I wojny światowej” – materiały pokonferencyjne, które przedstawią: dr Hubert Wajs - Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie oraz Hubert Domański - Archiwum Państwowe w Warszawie - Ekspozytura w Nidzicy.

14:30 Dyskusja i podsumowanie spotkania.

W tym roku jest to szczególne wydarzenie, gdyż w nidzickim zamku spotkają się osoby od lat badające nasz region z młodzieżą uczestniczącą w konkursie regionalnym. Do Nidzicy przyjadą przedstawiciele instytucji, którzy współpracowali przy organizacji zeszłorocznej sesji naukowej poświęconej setnej rocznicy bitwy pod Tannenbergiem. Przybędą przedstawiciele Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Państwowego w Warszawie, Archiwum Państwowego w Warszawie - Ekspozytura w Nidzicy, Archiwum Państwowego w Olsztynie, Archiwum Państwowego w Olsztynie - Oddział w Nidzicy. Podczas spotkania odbędzie się także promocja opracowania o I wojnie światowej na naszym terenie.

Głównym fundatorem nagród dla uczestników konkursu jest Bank Spółdzielczy w Nidzicy.

Gospodarzami tegorocznej uroczystości są: Starostwo Powiatowe w Nidzicy, Urząd Miejski w Nidzicy oraz Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie. 

 

Zapraszamy