3 września br. w Kucach odbyło się Święto Pieczonego Ziemniaka – Dożynki w Gminie Janowiec Kościelny. Dożynki rozpoczęły się przemarszem z kościoła pw. Jana Chrzciciela w Janowcu Kościelnym na stadion w Kucach gdzie odbyły się główne uroczystości.

Powiat reprezentował Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki wraz z małżonką oraz Lech Brzozowski Wicestarosta Nidzicki wraz z małżonką. W dożynkach udział wzięli również Robert Radzymiński członek Zarządu Powiatu, Renata Mróz Skarbnik Powiatu, obecny był również Jacek Kosmala Burmistrz Nidzicy.

Najładniejszy wieniec przygotowało sołectwo Bielawy. Najładniejsze stoisko dożynkowe - sołectwo Janowiec Kościelny. Najlepsza potrawa ziemniaczana - Krystyna Duchna. Najlepsza potrawa z drobiu - Marianna Malinowska. Konkurs sołectw wygrało sołectwo Nowa Wieś Dmochy.

zdjęcia Gmina Janowiec Kościelny