Zapraszamy na XV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie im. Ludwika Ekierta, który odbędzie się 25 listopada o godz. 10.00 w sali widokowej nidzickiego zamku.

 

PROGRAM

10:00 Przywitanie gości.

10:10 Prezentacje uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Nidzickiego w ramach XV Powiatowego Konkursu Wiedzy o Regionie: „Walory przyrodniczo-historyczne wybranej miejscowości Powiatu Nidzickiego”.

12:45 Wykład prof. dr hab. Elżbiety Kowalczyk- Heyman: „Dzieje granicy mazowiecko- krzyżackiej między Drwęcą a Pisą”.

13:15 Poczęstunek przygotowany przez uczniów i pracowników Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie.

13:35 Występy kabaretu UCZNIOWSKIEGO NIEPOKOJU Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie.

13:50 Ogłoszenie wyników XV Powiatowego Konkursu Wiedzy o Regionie oraz wręczenie nagród.

14:10 Prezentacja opracowania: „100 rocznica wybuchu I wojny światowej” – materiały pokonferencyjne, które przedstawią: dr Hubert Wajs - Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie oraz Hubert Domański - Archiwum Państwowe w Warszawie - Ekspozytura w Nidzicy.

14:30 Dyskusja i podsumowanie spotkania.

W tym roku jest to szczególne wydarzenie, gdyż w nidzickim zamku spotkają się osoby od lat badające nasz region z młodzieżą uczestniczącą w konkursie regionalnym. Do Nidzicy przyjadą przedstawiciele instytucji, którzy współpracowali przy organizacji zeszłorocznej sesji naukowej poświęconej setnej rocznicy bitwy pod Tannenbergiem. Przybędą przedstawiciele Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Państwowego w Warszawie, Archiwum Państwowego w Warszawie - Ekspozytura w Nidzicy, Archiwum Państwowego w Olsztynie, Archiwum Państwowego w Olsztynie - Oddział w Nidzicy. Podczas spotkania odbędzie się także promocja opracowania o I wojnie światowej na naszym terenie.

Głównym fundatorem nagród dla uczestników konkursu jest Bank Spółdzielczy w Nidzicy.

Gospodarzami tegorocznej uroczystości są: Starostwo Powiatowe w Nidzicy, Urząd Miejski w Nidzicy oraz Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie. 

 

Zapraszamy