baner

Od dzisiaj (12 czerwca) do piątku (14 czerwca) Starostwo Powiatowe w Nidzicy czynne jest w godzinach od 7:00 do 14:30.

Kasa czynna jest od godz. 7:30 do 13:30

 

KOMUNIKAT

Zakład Usług Komunalnych i Ciepłowniczy Eko-Kozłowo" sp. z o.o. informuje, że woda z wodociągu sieciowego w miejscowości Zakrzewo nadaje się do spożycia i celów sanitarno - higienicznych po przegotowaniu.

KOMUNIKAT

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Nidzicy informują, że stwierdzono warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu sieciowym we Frąknowie. Woda z wodociągu może być używana do spożycia oraz do celów sanitarno-higienicznych po przegotowaniu.

13 czerwca w ogrodzie Centrum Rehabilitacyjno - Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Nidzicy odbył się XXII Koncert Radości i Nadziei, który swoim patronatem objęli Starosta Nidzicki Marcin Paliński oraz Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala.

Występujący artyści zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i taneczne, za co otrzymywali gromkie brawa.

W koncercie udział wzięli Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki, Starosta Marcin Paliński, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Bróździński, Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala oraz wielu zaproszonych gości.

Zdjęcia: Przemysław Burdyński - Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego

Dzięki staraniom Starosty Nidzickiego Marcina Palińskiego w dniu 12 czerwca, zostało zawarte porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji dr hab. Mieczysława Różańskiego działającego z upoważnienia Rektora prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego a Powiatem Nidzickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają Starosta Nidzicki Marcin Paliński i Wicestarosta Paweł Przybyłek.

Porozumienie zostało podpisane w Starostwie Powiatowym w Nidzicy. W spotkaniu uczestniczyła również dr Agata Opalska oraz Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Jolanta Tymińska.

Celem porozumienia jest współpraca w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć naukowych, dydaktycznych, badawczych oraz w zakresie popularyzacji nauki.

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy zakupił ciągnik rolniczy z niezawodnym silnikiem PERKINS (bez DPF i AdBlue) o mocy 50 KM.

W zestawie zakupiono kosiarkę tylno-uchylną FERRI, zamiatarkę przednią, pług o zmiennej geometrii oraz posypywarkę. Zestaw przeznaczony jest do bieżącego utrzymania dróg (koszenie trawy wzdłuż pasów drogowych zlokalizowanych na drogach powiatowych, odśnieżanie i zapobieganie śliskości na chodnikach w mieście, a także utrzymanie ścieżki rowerowej).

8 czerwca w kawiarni "Ewik Cafe" spotkali się pracownicy byłego Kombinatu Rolnego "Łyna", który został zlikwidowany w 1990 roku. Było to pierwsze spotkanie tego typu w Polsce.

Gości przywitał dyrektor Zakładu Usług Socjalnych Grzegorz Witkowski, jeden z inicjatorów i organizatorów spotkania.

Samorząd powiatowy reprezentowany był przez Starostę Marcina Palińskiego oraz Członka Zarządu Powiatu Lecha Brzozowskiego.

źródło: nidzica.wm