MP kalendarzKALENDARZ STAROSTY NIDZICKIEGO             

14 czerwca 2019 roku (piątek)

10:00 Zakończenie XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny - Janowiec Kościelny

13:00 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Starostwo Powiatowe w Nidzicy

13:30 Uroczystość 35-lecia Przedszkola Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w Nidzicy - Kino Wenus w Nidzicy

15 czerwca 2019 roku (sobota)

14:00 Uroczyste spotkanie zorganizowane przez Sołtysa i Radę Sołecką Żelazna z okazji Dnia Dziecka - Żelazno

17 czerwca 2019 roku (poniedziałek)

9:15 Spotkanie z młodzieżą szkolną V klasy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nidzicy - Starostwo Powiatowe w Nidzicy

10:00 Sesja Rady Gminy Janowiec Kościelny

11:00 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie - Starostwo Powiatowe w Nidzicy

11:00 Sesja Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

19 czerwca 2019 roku (środa)

13:00 Sesja Rady Powiatu w Nidzicy - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Nidzicy

 22 czerwca 2019 roku (sobota)

9:30 XIX Obchody Święta Jana 2019 zorganizowane przez Wojta Gminy Janowiec Kościelny i Samorządowy Ośrodek Kultury w Janowcu Kościelnym

19:00 Festyn nad jeziorem Maróz "Noc Świętojańska" - Ośrodek "Rewita Waplewo"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OSO.0002.10.2015
 
Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego
 
      Informuję, że zwołuję XIII Sesję Rady Powiatu w Nidzicy V kadencji w dniu 27 listopada 2015 r. o godz. 1200w sali konferencyjnej nidzickiego Ratusza.
 
Porządek obrad:
1.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Powiatu.
Sprawozdanie z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady.
2.    Interpelacje i zapytania radnych.
3.    Podjęcie uchwał w sprawach:
          1) zmian w budżecie powiatu na rok 2015,
          2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2015-2025,
          3) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych do powiatowego zasobu nieruchomości,
          4) przyjęcia Programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
              w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
4.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
5.    Wolne wnioski

Na podstawie § 12 Statutu Powiatu Nidzickiego zwołuję XII Sesję Rady Powiatu w Nidzicy V kadencji w dniu 30 października 2015 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej nidzickiego Ratusza.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów nr X/2015 i XI/2015 z sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
  1. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych Rady Powiatu w Nidzicy.
  2. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych.
  3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Nidzicki za poprzedni rok szkolny.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian w budżecie powiatu na rok 2015,
  2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2015-2025,
 6. zmiany uchwały w sprawie podziału środków na 2015 rok przyznanych samorządowi powiatowemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski.

HERB POWIATU NIDZICKIEGO

herb

Herb przedstawia nidzicki zamek w kolorze czerwonym na białym polu tarczy hiszpańskiej. Dwie wieże zamku pokryte są stożkami dachowymi.

Brama zamku jest zwieńczona trójkątnym szczytem ze sterczynami. Falisty błękitny pas symbolizuje rzeki i jeziora powiatu.

FLAGA POWIATU NIDZICKIEGO

Flaga 1

Flaga przedstawia: nidzicki zamek w kolorze czerwonym na białym polu. Dwie wieże zamku pokryte są stożkami dachowymi. Brama zamku jest zwieńczona trójkątnym szczytem ze sterczynami. Falisty błękitny pas symbolizuje rzeki i jeziora powiatu. Natężenie barw flagi odpowiada systemowi odznaczeń kolorów CMYK.