MP kalendarz

KALENDARZ STAROSTY NIDZICKIEGO

22 sierpnia 2019 roku (czwartek)

9:00 Spotkanie z Ppłk Leszkiem Ślimakiem Dowódcą 8. Szczycieńskiego Batalionu Radiotechnicznego w Lipowcu - Starostwo Powiatowe w Nidzicy

10:00 Sesja Rady Miejskiej w Nidzicy

14:00 I Powiatowy Piknik Rodzinny zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

23 sierpnia 2019 roku (piątek)

9:00 Spotkanie z przedstawicielami firm transportowych w sprawie powiatowego transportu publicznego - Starostwo Powiatowe w Nidzicy

23 sierpnia 2019 roku (piątek) - 25 sierpnia 2019 roku (niedziela)

XXVI Krajowe Dni Ziemniaka - POTATO POLAND

25 sierpnia 2019 roku (niedziela)

12:00 Uroczyste Obchody Święta Plonów Powiatu Szczycieńskiego - Dźwierzuty

15:00 Uroczyste Obchody 105. rocznicy Bitwy o Źródła Łyny - Łyna, Orłowo

26 sierpnia 2019 roku (poniedziałek)

9:00 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie

12:00 Spotkania z mieszkańcami Powiatu (po wcześniejszym umówieniu się w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nidzicy)

27 sierpnia 2019 roku (wtorek)

11:00 Sesja Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Olsztyn

12:00 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

29 sierpnia 2019 roku (czwartek)

12:00 Sesja Rady Gminy Janowo

30sierpnia 2019 roku (piątek)

12:00 Sesja Rady Powiatu w Nidzicy

31 sierpnia 2019 roku (sobota)

11:00 Gminne Święto Pieczonego Ziemniaka i Święto Plonów zorganizowane przez Wójta Gminy Janowiec Kościelny oraz Prezesa Stowarzyszenia Ziemi Janowieckiej - Stadion Gminny w Kucach

12:00 Gminno-Parafialne Dożynki zorganizowane przez Wójta Gminy Kozłowo i Parafię Rzymskokatolicką w Kozłowie - boisko przy Urzędzie Gminy w Kozłowie

1 września 2019 roku (niedziela)

10:00 Uroczysta przysięga wojskowa żołnierzy OT pełniących Terytorialną Służbę Wojskową w 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej - Olsztyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OSO.0002.10.2015
 
Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego
 
      Informuję, że zwołuję XIII Sesję Rady Powiatu w Nidzicy V kadencji w dniu 27 listopada 2015 r. o godz. 1200w sali konferencyjnej nidzickiego Ratusza.
 
Porządek obrad:
1.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Powiatu.
Sprawozdanie z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady.
2.    Interpelacje i zapytania radnych.
3.    Podjęcie uchwał w sprawach:
          1) zmian w budżecie powiatu na rok 2015,
          2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2015-2025,
          3) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych do powiatowego zasobu nieruchomości,
          4) przyjęcia Programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
              w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
4.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
5.    Wolne wnioski

Na podstawie § 12 Statutu Powiatu Nidzickiego zwołuję XII Sesję Rady Powiatu w Nidzicy V kadencji w dniu 30 października 2015 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej nidzickiego Ratusza.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów nr X/2015 i XI/2015 z sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
  1. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych Rady Powiatu w Nidzicy.
  2. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych.
  3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Nidzicki za poprzedni rok szkolny.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian w budżecie powiatu na rok 2015,
  2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2015-2025,
 6. zmiany uchwały w sprawie podziału środków na 2015 rok przyznanych samorządowi powiatowemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski.

HERB POWIATU NIDZICKIEGO

herb

Herb przedstawia nidzicki zamek w kolorze czerwonym na białym polu tarczy hiszpańskiej. Dwie wieże zamku pokryte są stożkami dachowymi.

Brama zamku jest zwieńczona trójkątnym szczytem ze sterczynami. Falisty błękitny pas symbolizuje rzeki i jeziora powiatu.

FLAGA POWIATU NIDZICKIEGO

Flaga 1

Flaga przedstawia: nidzicki zamek w kolorze czerwonym na białym polu. Dwie wieże zamku pokryte są stożkami dachowymi. Brama zamku jest zwieńczona trójkątnym szczytem ze sterczynami. Falisty błękitny pas symbolizuje rzeki i jeziora powiatu. Natężenie barw flagi odpowiada systemowi odznaczeń kolorów CMYK.