13 czerwca w ogrodzie Centrum Rehabilitacyjno - Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Nidzicy odbył się XXII Koncert Radości i Nadziei, który swoim patronatem objęli Starosta Nidzicki Marcin Paliński oraz Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala.

Występujący artyści zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i taneczne, za co otrzymywali gromkie brawa.

W koncercie udział wzięli Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki, Starosta Marcin Paliński, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Bróździński, Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala oraz wielu zaproszonych gości.

Zdjęcia: Przemysław Burdyński - Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego

Dzięki staraniom Starosty Nidzickiego Marcina Palińskiego w dniu 12 czerwca, zostało zawarte porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji dr hab. Mieczysława Różańskiego działającego z upoważnienia Rektora prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego a Powiatem Nidzickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają Starosta Nidzicki Marcin Paliński i Wicestarosta Paweł Przybyłek.

Porozumienie zostało podpisane w Starostwie Powiatowym w Nidzicy. W spotkaniu uczestniczyła również dr Agata Opalska oraz Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Jolanta Tymińska.

Celem porozumienia jest współpraca w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć naukowych, dydaktycznych, badawczych oraz w zakresie popularyzacji nauki.

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy zakupił ciągnik rolniczy z niezawodnym silnikiem PERKINS (bez DPF i AdBlue) o mocy 50 KM.

W zestawie zakupiono kosiarkę tylno-uchylną FERRI, zamiatarkę przednią, pług o zmiennej geometrii oraz posypywarkę. Zestaw przeznaczony jest do bieżącego utrzymania dróg (koszenie trawy wzdłuż pasów drogowych zlokalizowanych na drogach powiatowych, odśnieżanie i zapobieganie śliskości na chodnikach w mieście, a także utrzymanie ścieżki rowerowej).

8 czerwca w kawiarni "Ewik Cafe" spotkali się pracownicy byłego Kombinatu Rolnego "Łyna", który został zlikwidowany w 1990 roku. Było to pierwsze spotkanie tego typu w Polsce.

Gości przywitał dyrektor Zakładu Usług Socjalnych Grzegorz Witkowski, jeden z inicjatorów i organizatorów spotkania.

Samorząd powiatowy reprezentowany był przez Starostę Marcina Palińskiego oraz Członka Zarządu Powiatu Lecha Brzozowskiego.

źródło: nidzica.wm

Dziś, 10 czerwca, w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyło się spotkanie Starosty Marcina Palińskiego i Wicestarosty Pawła Przybyłka z Prezesem Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Grzegorzem Smolińskim oraz Dyrektorem Departamentu Infrastruktury Strefy Krzysztofem Gąsiorem.

Rozmowa dotyczyła współpracy samorządu powiatowego z Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną, a także rozwoju gospodarczego Powiatu Nidzickiego.

W spotkaniu uczestniczył również Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala.

7 czerwca, w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyło się kolejne już spotkanie Starosty Nidzickiego Marcina Palińskiego oraz Wicestarosty Pawła Przybyłka z samorządowcami z Powiatu Nidzickiego, na którym kontynuowano rozmowy dotyczące potrzeb komunikacyjnych w naszym powiecie.

Jedynie  38 % uprawnionych Polek zgłasza się na kontrolne badania mammograficzne. Co roku rak piersi odbiera życie kilkunastu tysiącom z nich – Mamom, Siostrom, Przyjaciółkom. Kobiety zbyt późno dowiadują się, że są chore – rak nie boli, w początkowym stadium nie wpływa źle na samopoczucie, dlatego Panie rzadko zadają sobie pytanie, czy ta choroba może ich dotyczyć. Tymczasem, tylko regularne kontrolowanie stanu zdrowia pozwala ocenić, czy w organizmie nie zachodzą niebezpieczne zmiany chorobowe. Zadowalający wynik poprzedniej mammografii nie zawsze gwarantuje, że obecnie nie zagraża nam nowotwór piersi. Bezpłatna mammografia w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ pozwala to skutecznie sprawdzić.

Badanie nie wymaga skierowania lekarskiego. Wykonywane jest przez wyspecjalizowany, doświadczony personel medyczny. Jest szybkie i całkowicie bezpieczne. Zdjęcia w technice obrazowania cyfrowego oceniane są przez dwóch niezależnych lekarzy radiologów, a w przypadkach wątpliwych, nawet trzech lekarzy. Paniom, u których zaistnieje konieczność wykonania badań uzupełniających LUX MED udzieli wszelkich wskazówek i pomoże w umówieniu dogodnego i szybkiego terminu dalszych badań.

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie czekała na Panie w miejscowości:

Nidzica – 17 lipca 2019 w godzinach od 11.00 do 17.00 przed Ratuszem, Plac Wolności

 

Do badania uprawnione są panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także:

  • nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy
  • lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. Istotnym elementem opisu badania jest ocena porównawcza z poprzednimi obrazami, dlatego prosimy o zabranie ze sobą zdjęć z poprzednich mammografii.

Przy rejestracji telefonicznej NFZ wymaga weryfikacji uprawnień do badania na podstawie podanego numeru PESEL, dlatego przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty.

Również dziś, 7 czerwca, odbyły się uroczyste obchody 40-lecia Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy. Po Mszy Świętej w Kościele Bł. Bolesławy Lament miała miejsce akademia, podczas której nie zabrakło podziękowań i życzeń dla całej szkolnej społeczności. Wszyscy zaproszeni goście mogli obejrzeć część artystyczną, a zwieńczeniem obchodów była możliwość spróbowania pysznego tortu, a także wspólne rozmowy i wspomnienia dawnych lat szkolnych.

W uroczystości wzięli udział: Starosta Nidzicki Marcin Paliński, Wicestarosta Paweł Przybyłek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nidzicy Tadeusz Danielczyk, Przewodniczący Gminnej Komisji Oświaty Andrzej Arcyz, radni miejscy i powiatowi, dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele służb mundurowych, byli dyrektorzy i nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 3, Grono Pedagogiczne, rodzice oraz uczniowie.

Zdjęcia: Przemysław Burdyński - Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego

Dziś, od godziny 9:00, na Stadionie Miejskim Im. R. Gamańskiego w Nidzicy osiem reprezentacji szkolnych rywalizowało o Puchar i tryumf w turnieju byłego kapelana Orłów Górskiego Ryszarda Gamańskiego.

Udział w turnieju potwierdziło 6 reprezentacji: Drużyna Swietłyj z Rosji, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Zielonej, Gimnazjum Nr 1 w Brodnicy, Szkoła Podstawowa w Janowie, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nidzicy oraz Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy.

W wydarzeniu uczestniczyli m. in. Starosta Marcin Paliński, Wicestarosta Paweł Przybyłek, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Bróździński oraz Dyrektor MOSiR w Nidzicy Patrycja Kawałko.

5 czerwca, w Orłowie, Starosta Nidzicki Marcin Paliński wziął udział w XIV Obchodach Dnia Żółwia zorganizowanych przez Orłowskie Centrum Aktywności Lokalnej "OCAL".