Komunikat Starosty Nidzickiego z dnia 8 lipca 2020 r.

Na podstawie danych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na terenie Powiatu Nidzickiego POTWIERDZONO nowy przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (koronawirusem).

Stan aktualny na dzień 8 lipca 2020 r., godz. 11.00:

liczba osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem – 1

liczba osób wyzdrowiałych - 1

liczba osób objętych kwarantanną domową – 15

w tym:

Miasto i Gmina Nidzica: 11

Gmina Janowiec Kościelny: 1

Gmina Janowo: 0

Gmina Kozłowo: 3

Komunikat Starosty Nidzickiego z dnia 7 lipca 2020 r.

Na podstawie danych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na terenie Powiatu Nidzickiego POTWIERDZONO nowy przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (koronawirusem).

Stan aktualny na dzień 7 lipca 2020 r., godz. 11.00:

liczba osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem – 1

liczba osób wyzdrowiałych - 1

liczba osób objętych kwarantanną domową – 23

w tym:

Miasto i Gmina Nidzica: 11

Gmina Janowiec Kościelny: 0

Gmina Janowo: 0

Gmina Kozłowo: 12

Komunikat Starosty Nidzickiego z dnia 6 lipca 2020 r.

Na podstawie danych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na terenie Powiatu Nidzickiego POTWIERDZONO nowy przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (koronawirusem).

Stan aktualny na dzień 6 lipca 2020 r., godz. 11.00:

liczba osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem – 1

liczba osób wyzdrowiałych - 1

liczba osób objętych kwarantanną domową – 25

w tym:

Miasto i Gmina Nidzica: 13

Gmina Janowiec Kościelny: 0

Gmina Janowo: 0

Gmina Kozłowo: 12

Komunikat Starosty Nidzickiego z dnia 3 lipca 2020 r.

Na podstawie danych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na terenie Powiatu Nidzickiego NIE stwierdzono nowych przypadków zakażenia  wirusem SARS-CoV-2 (koronawirusem).

Stan aktualny na dzień 3 lipca 2020 r., godz. 11.00:

liczba osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem – 0

liczba osób wyzdrowiałych - 1

liczba osób objętych kwarantanną domową – 19

w tym:

Miasto i Gmina Nidzica: 6

Gmina Janowiec Kościelny: 0

Gmina Janowo: 4

Gmina Kozłowo: 9

Komunikat Starosty Nidzickiego z dnia 2 lipca 2020 r.

Na podstawie danych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na terenie Powiatu Nidzickiego NIE stwierdzono nowych przypadków zakażenia  wirusem SARS-CoV-2 (koronawirusem).

Stan aktualny na dzień 2 lipca 2020 r., godz. 11.00:

liczba osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem – 0

liczba osób wyzdrowiałych - 1

liczba osób objętych kwarantanną domową – 19

w tym:

Miasto i Gmina Nidzica: 6

Gmina Janowiec Kościelny: 0

Gmina Janowo: 4

Gmina Kozłowo: 9

Komunikat Starosty Nidzickiego z dnia 1 lipca 2020 r.

Na podstawie danych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na terenie Powiatu Nidzickiego NIE stwierdzono nowych przypadków zakażenia  wirusem SARS-CoV-2 (koronawirusem).

Stan aktualny na dzień 1 lipca 2020 r., godz. 11.00:

liczba osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem – 0

liczba osób wyzdrowiałych - 1

liczba osób objętych kwarantanną domową – 18

w tym:

Miasto i Gmina Nidzica: 5

Gmina Janowiec Kościelny: 0

Gmina Janowo: 4

Gmina Kozłowo: 9

Starosta Nidzicki informuje, że opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.                                               .

 

Podstawa prawna:

- art. 15j ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. poz.374  z późn.zm. ).

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego,

pragnę serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy wzięli udział w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Według danych Państwowej Komisji Wyborczej frekwencja w Powiecie Nidzickim wyniosła 54,69%. Państwa obecność w lokalach wyborczych jest najlepszym dowodem na troskę o losy naszej Ojczyzny. Pamiętajmy, że udział w wyborach jest podstawowym prawem obywatelskim, które daje nam możliwość decydowania o przyszłości naszej i naszych dzieci.

Starosta Nidzicki
Marcin Paliński

24 czerwca na terenie nowo wybudowanego dworca kolejowego w Nidzicy odbyła się konferencja prasowa z udziałem Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego, Prezesa Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz Starosty Nidzickiego Marcina Palińskiego.

Podczas konferencji padło wiele ciepłych słów w kierunku władz samorządu Powiatu Nidzickiego, które współpracując z władzami samorządów gminnych zrealizowały i nadal realizują wiele inwestycji. Minister Andrzej Adamczyk zwrócił uwagę na piękny dworzec kolejowy, który już wkrótce będzie wspaniałą wizytówką jako jeden z najnowocześniejszych, w swojej klasie, dworców w Polsce. Starosta Marcin Paliński podziękował Ministrowi, Wojewodzie oraz samorządowcom za nieocenione wsparcie, dzięki któremu obserwujemy dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Powiatu Nidzickiego.

Wśród gości biorących udział w konferencji byli m. in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit, Wicestarosta Paweł Przybyłek, Członek Zarządu Powiatu Mateusz Budka, Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala, Sekretarz Powiatu Elżbieta Bieniek oraz Skarbnik Powiatu Renata Mróz. Po konferencji wszyscy zebrani udali się na miejsce realizacji jednej z największych inwestycji drogowych w powiecie, tj. przebudowy ulicy Kościuszki.

Starosta Nidzicki Marcin Paliński oraz Patryk Kozłowski - radny sejmiku wojewódzkiego uczestniczyli dziś w konferencji zorganizowanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego. Nasza reprezentacja przywiozła z tego spotkania wiele dobrych dla nas informacji, ale bez wątpienia najważniejszą jest pokaźne dofinansowanie nie tylko Powiatu Nidzickiego ale również naszych gmin.

Powiat Nidzicki 2 541 592 zł
Gmina Janowiec Kościelny 500 000 zł
Gmina Kozłowo 500 000 zł
Gmina Janowo 500 000 zł
Gmina Nidzica 3 738 696 zł

To rządowe dofinansowanie na łączną kwotę 7 780 288 zł dla wszystkich samorządów wchodzących w skład Powiatu Nidzickiego! Środki te otrzymaliśmy jako wsparcie Rządu w ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0. Wspomniane środki zostaną zagospodarowane jako wkład własny do przyszłych, planowanych w Powiecie Nidzickim inwestycji z możliwością zagospodarowania ich do 2022 roku. Pozwoli to Radnym i Zarządowi Powiatu Nidzickiego podejmować ze spokojem kolejne decyzje i realizować dalszy rozwój Powiatu Nidzickiego.