18 listopada, w obecności Starosty Marcina Palińskiego, Wicestarosty Pawła Przybyłka oraz Wójta Janowca Kościelnego Piotra Rakoczy została podpisana umowa na rozbudowę drogi powiatowej na odcinku Safronka – Wiłunie – Powierż. Wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu, jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych „PRDI” Spółka Akcyjna w Mławie. Koszt całego zadania wynosi 5.483.339,26 zł.

W dniu dzisiejszym Starosta Marcin Paliński oraz Wicestarosta Paweł Przybyłek wręczyli podziękowania dla Komendanta Powiatowego Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy podinsp. Jarosława Wiśniewskiego, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy bryg. mgr inż. Krzysztofa Mierzejewskiego i Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy Anny Osłowskiej za przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń pod nazwą Powiatowe Ćwiczenia Ratownicze – „Zamek 2019" oraz dla młodzieży i ich opiekuna Pana Jacka Gnidzińskiego za czynny udział.

8 listopada w Szkole Podstawowej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie odbyły Gminne Obchody Święta Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Święta w Kościele Św. Rocha w Janowie, następnie wszyscy zebrali udali się na salę gimnastyczną Szkoły Podstawowej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, gdzie miała miejsce akademia przygotowana przez uczniów tej szkoły.

W wydarzeniu udział wzięli m in., Doradca Wojewody Woj. Warmińsko-Mazurskiego Mateusz Szkaradziński, Wicestarosta Paweł Przybyłek, Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Zdziarski oraz Wójt Janowa Grzegorz Napiwodzki.

2560x1080logo herb

            Na przełomie października i listopada br. w powiatowych placówkach oświatowych odbyły się warsztaty z radcą prawnym Łukaszem Jałozą. Spotkania zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego z siedzibą w Krakowie, które w roku 2019 prowadzi punkt nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego na terenie naszego powiatu.

            Działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa zostały skierowane do naszych "najmłodszych z dorosłych", czyli uczniów szkół ponadpodstawowych. Warsztaty obejmowały upowszechnianie roli obywatela w bieżącym systemie prawnym z jednoczesnym wskazaniem konsekwencji płynących z naruszenia norm prawnych. Prowadzący skupił się na uczuleniu młodych ludzi w kwestiach przestrzegania prawa karnego oraz przestrzegania dyrektyw prawa cywilnego. m.in. posiadania i zażywania substancji psychoaktywnych, wypadków drogowych, przestępczości w Internecie. Była to również okazja do uświadomienia sobie różnic między wykroczeniem a przestępstwem oraz potrzeby zachowania czujności przy podpisywaniu umów, zakupach przez Internet, a także odpowiedzialności za słowa używane w portalach społecznościowych.

            W warsztatach wzięły udział: klasa III D z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy oraz klasa III Technikum Ekonomicznego z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy. Miłym zaskoczeniem dla organizatorów był fakt, że warsztaty zebrały wszystkich uczniów Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie. Dziękujemy młodzieży za aktywny udział w spotkaniach, a nauczycielom i dyrektorom szkół za możliwość organizacji warsztatów.

Podstawa prawna przeprowadzonych działań: ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2019 r., poz. 294).

11 listopada odbyły się uroczyste obchody 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

zdjęcia: Gmina Nidzica

7 listopada Starosta Marcin Paliński, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Bróździński oraz Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Jolanta Tymińska wzięli udział w uroczystym spotkaniu z okazji Święta Niepodległości zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Waśniewie-Grabowie.

W dniu dzisiejszym rozpoczął się remont drogi powiatowej Rączki – Łyna.

Wykonawcą, wybranym w drodze przetargu, została firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych „PRDI” Spółka Akcyjna w Mławie.

Koszt całego zadania to 2 694 926 zł.

Dzisiejszy dzień to kolejne dobre wieści dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego!

W obecności Starosty Marcina Palińskiego, Wicestarosty Pawła Przybyłka, Wójta Janowa Grzegorza Napiwodzkiego oraz Wójta Kozłowa Marka Wolszczaka zostały podpisane trzy umowy na realizację zadań pod nazwą:


1. Remont drogi powiatowej na odcinku od DW 538 (Sławka Wielka) do DW 545 (m. Kozłowo). Koszt zadania: 1.631.534,98 zł .

2. Remont drogi powiatowej Rembowo – Zembrzus Mokry Grunt. Koszt zadania: 737.532,60 zł;

3. Przebudowa drogi powiatowej Szemplino Czarne – Gr. woj. (Brzozowo Maje). Koszt zadania: 1.649.683,55 zł. 

Wykonawcą inwestycji, wyłonionym w drodze przetargu, zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych „PRDI” Spółka Akcyjna w Mławie.

Na realizację tych zadań Powiat Nidzicki otrzymał 70% dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie Starosty Marcina Palińskiego, Wicestarosty Pawła Przybyłka oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Bróździńskiego z Warmińsko-Mazurskim Kuratorem Oświaty, na którym została podpisana umowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup środków trwałych na potrzeby placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nidzicki”. W spotkaniu uczestniczyły również Skarbnik Powiatu Renata Mróz oraz Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Jolanta Tymińska.

Całkowity koszt zakupów środków trwałych na potrzeby powiatowych placówek oświatowych to kwota 98 700 zł.

Dofinansowane zadanie dotyczy wyposażenia kuchni w obiektach szkolnych w ekonomiczny sprzęt taki jak zmywarki i szafa chłodnicza oraz maszyn do konserwacji podłóg na salach gimnastycznych. Inwestycja ta ma na celu usprawnienie pracy obsługi i zapewnienie odpowiednich warunków higieny i bezpieczeństwa pracy jej użytkowników.

30 października, w obecności Starosty Marcina Palińskiego oraz Wicestarosty Pawła Przybyłka została podpisana umowa na remont drogi powiatowej Leszcz – Jankowice – Rączki – Moczysko na odc. Rączki – Łyna. Wykonawcą, wybranym w drodze przetargu, została firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych „PRDI” Spółka Akcyjna w Mławie.

Koszt całego zadania to 2 694 926 zł.

Przypominamy, że na realizację tego zadania Powiat Nidzicki otrzymał 70% dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, reszta to wkład własny Powiatu Nidzickiego oraz Gminy Nidzica.