3 marca, w niedzielę, zapraszamy do Zimnej Wody na Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem Wilczym".

Program:

1. Msza Święta w Kościele św. Huberta - godz. 10.00

2. Start biegu głównego (1983 m) - godz. 11.30

3. Start biegu dodatkowego (6600 m) - godz. 11.35

4. Po biegach wspólny posiłek przy ognisku

Zostało już wybrane miejsce kolejnych XXVI Krajowych Dni Ziemniaka. W roku 2019 zostaną one zorganizowane w Nidzicy w dniach 23-25 sierpnia. W kolejnej edycji wraz z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin głównym współorganizatorem będzie Centrala Nasienna Nidzica. Dobór miejsca w regionie północno-wschodniej Polski zapewni zarówno organizatorom, jak i wystawcom nowe możliwości zaprezentowania swoich firm oraz zapewni wysoką frekwencję zwiedzających.

Do grona Patronów Honorowych XXVI Krajowych Dni Ziemniaka 2019 w Nidzicy dołączył Starosta Powiatu Nidzickiego Marcin Paliński.

źródło: http://krajowedniziemniaka-ihar.pl/

W dniu 20 lutego 2019 roku, pod patronatem starosty Powiatu Nidzickiego Marcin Palińskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu, przeprowadzono powiatowy etap XXIV Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej, w której udział wzięli uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych naszego Powiatu.

Zwyciężyła drużyna Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w składzie:
- Weronika Madyś
- Jakub Pisarski
przygotowana przez Pana Jacka Skwarskiego, która będzie reprezentowała nasz Powiat na szczeblu wojewódzkim w Olsztynie.

Dyplomy i nagrody uczestnikom wręczył wicestarosta Paweł Przybyłek dziękując za udział wszystkim uczestnikom, a zwycięskiej drużynie życzył sukcesów na szczeblu wojewódzkim Olimpiady.

Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego,

Informuję, że zwołuję VI Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 22 lutego 2019 r. o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej nr 26 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o bezrobociu w Powiecie Nidzickim.
 5. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej PSP współpraca z OSP oraz ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Nidzickim.
 6. Sprawozdanie Zarządu Powiatowego OSP.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 • Programu Powiatu Nidzickiego na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2023,
 • wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
 • określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Nidzickiego,
 • powołania Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.
 1. Wnioski radnych i sprawy różne.
 • Zamknięcie sesji.

                                                                                                          

Przewodniczący Rady

  /-/ Andrzej Bróździński

12 lutego, Powiat Nidzicki odwiedził Poseł na Sejm RP Paweł Papke, który spotkał się z wicestarostą Pawłem Przybyłkiem.

We współpracy z Urzędem Miejskim w Nidzicy zorganizował bezpłatne szkolenie dla przedstawicieli stowarzyszeń i klubów sportowych z zakresu przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie w ramach programów jakie proponuje Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Dziś, 14 lutego w sali konferencyjnej nidzickiego ratusza odbyła się odprawa roczna Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy, którą otworzył Komendant Powiatowy Policji w Nidzicy nadkom. Jarosław Wiśniewski, a następnie omówił wyniki pracy pionu kryminalnego i prewencji.

Po przedstawionym sprawozdaniu głos zabrali zaproszeni goście, którzy dziękowali za osiągnięte wyniki, służbę i pracę nidzickich policjantów na rzecz Powiatu Nidzickiego i jego mieszkańców, jednocześnie podkreślając dobrą współpracę pomiędzy Policją a lokalnymi samorządami.

W odprawie uczestniczyli m. in. Starosta Marcin Paliński, wicestarosta Paweł Przybyłek, przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Bróździński, burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala, wójt Janowa Grzegorz Napiwodzki, wójt Janowca Kościelnego Piotr Rakoczy oraz przedstawiciele miejscowych służb.

13 lutego, w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyło się spotkanie z Warmińsko-Mazurskim Kuratorem Oświaty Wojciechem Cybulskim oraz Dyrektorem Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Małgorzatą Hochleitner, na którym omówiono możliwości utworzenia publicznej placówki doskonalenia nauczycieli w Powiecie Nidzickim w celu zapewnienia nauczycielom równego dostępu terytorialnego i przedmiotowego do doradztwa metodycznego.

W spotkaniu udział wzięli starosta Marcin Paliński, wicestarosta Paweł Przybyłek oraz Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Jolanta Tymińska.

9 lutego, w hali widowiskowo-sportowej w Nidzicy odbyła się III edycja turnieju piłki nożnej "Od Przedszkola do Old Boya", w którym wzięli udział ze chłopcy z rocznika 2009 i młodsi oraz seniorzy zespołów Old Boys.

Turniej otworzył Prezes stowarzyszenia ,,Old Boy’’ Krzysztof Powirski witając przybyłych gości, m. in. Starostę Powiatu Nidzickiego Marcina Palińskiego, wicestarostę Pawła Przybyłka, przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Bróździńskiego, asystenta wojewody woj. warmińsko-mazurskiego Mateusza Szkaradzińskiego, wójta Gminy Kozłowo Marka Wolszczaka, dyrektor MOSiR Nidzica Patrycję Kawałko, dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 Artura Pacuszkę i komendanta powiatowego policji w Nidzicy Jarosława Wiśniwskiego.

Osiem zespołów szkolnych podzielono na dwie grupy w których uzyskano następujące wyniki:

grupa A:

SP 1 Nidzica - SP2 Nidzica 3:0

SP1 Nidzica - SP3 I Nidzica 5:1

SP1 Nidzica - SP3 Działdowo 1:0

SP2 Nidzica SP3 I Nidzica 0:1

SP2 Nidzica - SP3 Działdowo 0:4

SP3 I Nidzica - SP3 Działdowo 0:3

Grupę A wygrali piłkarze SP1 Nidzica - 9 pkt. przed SP3 Działdowo - 6 pkt. oraz SP3 Nidzica - 3 pkt. i SP2 Nidzica - 0 pkt.

Grupa B:

UKS 1 Nidzica - SP3 II Nidzica 4:0

UKS 1 Nidzica - SP Janowiec Kościelny 1:0

UKS 1 Nidzica - SP Kozłowo 3:0

SP Janowiec Kościelny - SP Kozłowo 2:0

SP3 II Nidzica - SP Janowiec Kościelny 0:2

SP3 II Nidzica - SP Kozłowo 2:0

Grupę B wygrał zespół UKS 1 Nidzica - 9 pkt. przed SP Janowiec Kościelny - 6 pkt, SP3 II Nidzica 3 pkt. i SP Kozłowo - 0 pkt.

 

W grupie seniorów uzyskano wyniki:

Old Boys - Mundurowi 0:0 k.3:1

Old Boys - Samorządowcy 1:2

Nadleśnictwo - Samorządowcy 1:3

Mundurowi - Nadleśnictwo 3:0

Grupę seniorów wygrał zespół Samorządowców przed Old Boy, Mundurowymi i Nadleśnictwem

W meczu o 3 miejsce UKS 1 Nidzica wygrała z SP Janowiec Kościelny 1:0 a w Wielkim Finale SP3 Działdowo pokonało SP1 Nidzica 4:1

Nagrody, statuetki, puchary, medale wręczali starosta Marcin Paliński, asystent wojewody Mateusz Szkaradziński, wójt Gminy Kozłowo Marek Wolszczak, dyrektor MOSiR Nidzica Patrycja Kawałko, Prezes stowarzyszenia ,,Old Boy’’ Krzysztof Powirski, dyrektor SP1 Artur Pacuszka, przedstawiciel PZPN - Tomasz Zahorski oraz przedstawiciele sponsorów.

źródło: nidzica.wm

zdjęcia: Powiat Nidzicki, MOSiR w Nidzicy

7 lutego, w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, odbyła się uroczysta narada podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy w 2018 roku. Spotkanie otworzył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy bryg. Krzysztof Mierzejewski witając przybyłych gości, a następnie omówił wydarzenia i zrealizowane zadania w minionym roku. W dalszej części spotkania została przedstawiona szczegółowa prezentacja z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu, zorganizowanych przedsięwzięć, ćwiczeń, szkoleń i innych inicjatyw. Podsumowując miniony rok komendant powiatowy podziękował za dobrą współpracę podczas zdarzeń ochotniczym strażom pożarnym, pozostałym służbom oraz przedstawicielom lokalnych samorządów.

W uroczystości wzięli udział m.in. starosta nidzicki Marcin Paliński, przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Bróździński, burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala, wójt Janowa Grzegorz Napiwodzki, wójt Janowca Kościelnego Piotr Rakoczy oraz przedstawiciele służb mundurowych i zaproszeni goście.

Po kilku latach rozmów i działań zmierzających do przebudowy dworca w Nidzicy oraz napotkanych po drodze wielu problemach rusza budowa nowego dworca, która rozpocznie się w maju.

Będzie to pierwsza inwestycja tego typu w obecnym okresie finansowania. Dyrektor PKP podziękował za współpracę i pomoc w rozwiązaniu wszelkich problemów