28 października 2016r. odbyła się XXIV sesja Rady Powiatu w Nidzicy. Powitano na niej nową Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – p. Katarzynę Mazur.

Przedmiotem sesji były następujące zagadnienia:

  1. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych Rady Powiatu w Nidzicy.
  2. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych.
  3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Nidzicki za poprzedni rok szkolny.
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1. zmian w budżecie powiatu na rok 2016,
    2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2016-2025,
  5. zmiany uchwały w sprawie podziału środków na 2016 rok przyznanych samorządowi powiatowemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Uchwały zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załączamy prezentację nt. stanu realizacji zadań oświatowych szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Nidzicki za poprzedni rok szkolny.

Zapraszamy do lektury: PREZENTACJA