Mieszkańcy Powiatu

Uprzejmie informuję, że Postanowieniem z dnia 9 listopada 2018 r. Komisarz Wyborczy w Olsztynie zwołał I sesję Rady Powiatu w Nidzicy na dzień 19 listopada 2018 r. o godz. 1200 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy Pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica, Sala Konferencyjna nr 26,  w celu złożenia ślubowania przez radnych Rady Powiatu w Nidzicy wybranych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

W związku z powyższym zapraszam do uczestnictwa w sesji Rady Powiatu.

                                                                                                                                              Starosta

                                                                                               /-/ Grzegorz Napiwodzki