Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019r.

- Uchwała w sprawie ogłoszenia wyników konkursu (PDF, 374.3 KiB)

- Ogłoszenie wyników konkursu - załącznik do uchwały (PDF, 198.3 KiB)