Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego,

Informuję, że zwołuję IV Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 28 grudnia 2018 r. o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej nr 26 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.