Pan Marcin Paliński Starosta Nidzicki - Szef Obrony Cywilnej Powiatu, w dniu 27 grudnia br. dokonał podsumowania działań w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych oraz przedstawił główne kierunki działań na 2019 rok realizowanych na terenie Powiatu Nidzickiego.

W odprawie uczestniczyli, po za pracownikami realizującymi te zagadnienia w urzędach gmin: Janowo, Kozłowo, Janowiec Kościelny, Urzędu Miejskiego w Nidzicy i w powiatowych jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Starostę Nidzickiego, także Pan Paweł Przybyłek – Wicestarosta Powiatu Nidzickiego oraz przedstawiciel Wojskowego Komenda Uzupełnień w Olsztynie Pan mjr Zbigniew Stakun, który przybliżył zagadnienia związane z kwalifikacją wojskową zaplanowaną na 2019 rok.