7 stycznia, w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyło się spotkanie starosty nidzickiego Marcina Palińskiego z Dyrektorem Generalnym Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego Pawłem Żukowskim, na którym omówiono główne założenia współpracy i plany na 2019 rok.

W spotkaniu uczestniczyli również wicestarosta Paweł Przybyłek, radny sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego Patryk Kozłowski oraz burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala.