7 stycznia o godzinie 12, w Hotelu Krasickim w Lidzbarku Warmińskim odbyło się spotkanie konsultacyjne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030), w którym uczestniczyli wicestarosta powiatu nidzickiego Paweł Przybyłek oraz kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Jolanta Tymińska.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 określa m. in. cele, kierunki działań oraz mechanizmy prowadzenia polityki regionalnej do 2030 r. oraz priorytety finansowe środków budżetu państwa, jak i funduszy europejskich w nadchodzących latach. Z projektem dokumentu można zapoznać się tutaj: www.miir.gov.pl/ksrr.

Organizatorem spotkania było Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.