Technikum w ZSZiO im. Stanisława Staszica zajęło 3. miejsce na 76. w rankingu techników "Perspektywy - Technika 2019" w województwie wamińsko-mazurskim.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, oraz wyniki z egzaminu zawodowego.

 

Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego zajęło natomiast miejsce 13. na 145. w rankingu liceów ogólnokształcących "Perspektywy - Licea 2019" w województwie warmińsko-mazurskim.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.

 

Miejsca te są wynikiem determinacji i ogromnej pracy dyrekcji i kadry pedagogicznej. Świadczą o wysokim poziomie nauczania, który ma bardzo duży wpływ na decyzje setki uczniów szukających odpowiedniej dla siebie szkoły

Serdecznie gratulujemy!

fot. Jan Borodziuk