11 stycznia, w Olsztynie odbyło się spotkanie starosty i wicestarosty powiatu nidzickiego Marcina Palińskiego i Pawła Przybyłka z Dyrektorem Polskiej Spółki Gazownictwa Edwardem Gollantem. Dotyczyło ono współpracy powiatu nidzickiego ze spółką oraz funkcjonowania budynku po byłej gazowni. Podjęte działania mają na celu pomoc w gazyfikacji terenów wszystkich gmin w powiecie nidzickim.

Z tego też względu, 28 stycznia o godz. 10 zaplanowane zostało spotkanie z włodarzami gmin: Nidzicy, Kozłowa, Janowa i Janowca Kościelnego, na którym PSG przedstawi szczegółowy program współpracy w związku ze zmianami jakie zaszły w podłączaniu nowych klientów.