16 stycznia, w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyło się spotkanie poświęcone rekrutacji 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych zorganizowane przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, które otworzył starosta powiatu nidzickiego Marcin Paliński witając przybyłych gości.

Najważniejszymi tematami poruszonymi podczas spotkania, zgodnie z zaplanowanym wcześniej programem, były:

- zasady i terminy rekrutacji 2019/2020;

- omówienie oferty edukacyjnej w powiecie;

- wyniki ankiety „Szkoła moich Marzeń”, dotyczącej wyborów edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w powiecie;

- wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy skierowane do szkół – propozycja działań;

- dyskusja o wypracowaniu rozwiązań wspierających proces rekrutacji w powiecie.

W spotkaniu udział wzięli Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Kuratorium Oświaty Agata Sława Gęśla, wizytatorzy Jolanta Borowiecka i Piotr Raźniewski, starosta nidzicki Marcin Paliński, dyrektorzy nidzickich publicznych i niepublicznych placówek edukacyjnych oraz przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy.