28 stycznia, w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyło się spotkanie w sprawie nowych technologii gazyfikacji, w którym uczestniczyli: starosta i wciestarosta Powiatu Nidzickiego Marcin Paliński i Paweł Przybyłek, członek zarządu Mateusz Budka, burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala, przewodniczący Rady Miejskiej w Nidzicy Taduesz Danielczyk, wójt Janowa Grzegorz Napiwodzki, zastępca wójta Kozłowa Jacek Jankowski, przedstawiciele Gminy Janowiec Kościelny, doradca wojewody woj. warmińsko-mazurskiego Marcin Domian i przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa z Dyrektorem Oddziału Zakładu w Olsztynie Edwardem Gollantem na czele. W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele Banku Ochrony Środowiska: Dyrektor Sprzedaży Jerzy Siwkiewicz i Kierownik Działu Rozwoju Michał Jurkowski oraz Kierownik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Hanna Teodorowicz.

Spotkanie otworzył starosta Marcin Paliński witając przybyłych gości. Następnie została przedstawiona prezentacja, podczas której omówiono warunki przyłączenia do nowych sieci gazowych, możliwości i korzyści z technologii LNG(skroplonego gazu ziemnego), proces gazyfikacji na wybranym terenie oraz problemy i bariery dotyczące realizacji inwestycji na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego.

Kończące spotkanie dyskusja dotyczyła realnych szans i wstępnych planów zastosowania nowych technologii na niezgazyfikowanych do tej pory terenach Powiatu Nidzickiego.