13 lutego, w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyło się spotkanie z Warmińsko-Mazurskim Kuratorem Oświaty Wojciechem Cybulskim oraz Dyrektorem Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Małgorzatą Hochleitner, na którym omówiono możliwości utworzenia publicznej placówki doskonalenia nauczycieli w Powiecie Nidzickim w celu zapewnienia nauczycielom równego dostępu terytorialnego i przedmiotowego do doradztwa metodycznego.

W spotkaniu udział wzięli starosta Marcin Paliński, wicestarosta Paweł Przybyłek oraz Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Jolanta Tymińska.